მომსახურება

ოფსეტური ბეჭდვა

წიგნები, ბორშურები, ფლაერები, პოსტერები, კალენდრები, ბლონოტები, სავიზიტო ბარათები, მოსაწვევი ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა მრავალი პოლიგრაფიული პროდუქცის ბეჭდვა მაღალი ხარისხის დანადგარზე.


ციფრული ბეჭდვა

ციფრული ბეჭდვის ერთ-ერთი უპირატესობაა სისწრაფე, დროის უმოკლეს ვადებში შესაძლებელია გამზადდეს მზა პროდუქცია, ასევე არ არის აუცილებელი დიდი რაოდენობის დაბეჭდვა, რადგან შესაძლებელია დაიბეჭდოს მხოლოდ ერთი ეგზემპლარი მზა პროდუქტი.


გრაფიკული დიზაინი

ჩვენი დიზაინ სტუდია დაგეხმარებათ ნებისმიერი სირთულის და გემოვნების გრაფიკული დიზაინის შექმნასა და უკვე არსებული დიზაინის კორექტურაში, ასევე შესაძლებელია როგორც სრული ბრენდინგი და რებრენდინგი.


ბეჭდვამდე მომსახურება

უკვე არსებული ელექტრონული ფაილის მომზადება საბეჭდად, ასევე ხელნაწერი ტექსტის თარგმნა, აკრეფა, დაკაბადონება, კორექტურა, რედაქტირება და სხვა...


ბეჭდვის შემდგომი მომსახურება

პოლიგრაფიული პროდუქციის აკინძვა, ლამინირება, მაგარ ყდაში ჩასმა, ფოლგირება, პერფორირება და სხვა...